Recent Geplaatst

Populair

Welkom op de website van de Vereniging Personeel Chemische Bedrijven

Oprichtingsdatum 28 november 1974

Deze website is sinds 12 januari 2010 operationeel

Tijdens de Carnaval is ons Info-Centrum gesloten van 10 t/m 16 februari, tijdens de Pasen van 30 maart  t/m 8 april en met Pinksteren van 18 mei t/m 24 mei.

De personeelsvereniging VPCB is een personeelsvereniging met ruim 3000 leden van DSM, Sabic en Chemelotmedewerkers en medewerkers van Limburgse personeelsverenigingen welke collectief zijn aangesloten bij de VPCB.
Naast het organiseren van culturele activiteiten hebben leden voordeel in de vorm van korting bij een groot aantal winkels, bedrijven, attractieparken en Fitnesscentra in de regio. Zie ook onze de Consumentenlijst.

De korting wordt uitsluitend verleend op vertoon van het lidmaatschapsbewijs.


De personeelsvereniging heeft een infocentrum waar de leden tijdens de openingsuren terecht kunnen.
3 maal per jaar ontvangen de leden een personeelskrantje met recente informatie en aanbiedingen.

Privacy verklaring  Vereniging Personeel Chemische Bedrijven

Vereniging Personeel Chemische Bedrijven, gevestigd aan Tunnelstraat 3 6163 HS Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.vpcb.nu
Info-centrum: Tunnelstraat 3 6163 HS Geleen +31 (0)46 474 2662

De Penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Personeel Chemische Bedrijven Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging Personeel Chemische Bedrijven verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op onze website worden geen persoonsgegevens verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Personeel Chemische Bedrijven verwerkt uw persoonsgegevens (niet op de website) voor de volgende doelen:
- om de leden periodiek een mededelingenblad toe te sturen
- om leden in te schrijven voor uitstapjes en reizen
- om de leden periodiek een acceptgiro te sturen teneinde de contributie te kunnen innen

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging Personeel Chemische Bedrijven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Personeel Chemische Bedrijven) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging Personeel Chemische Bedrijven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Personeel Chemische Bedrijven verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
E.e.a. is verwoord in de verklaring welke door de bestuursleden / vrijwilligers is ondertekend en waarbij deze verklaren geen persoonsgegevens te zullen verstrekken aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging Personeel Chemische Bedrijven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Personeel Chemische Bedrijven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Personeel Chemische Bedrijven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Personeel Chemische Bedrijven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons Info-centrum of via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.